Polyversum Biogarden

Pythium.cz

Polyversum Biogarden

katalog zboží > Ochrana rostlin

Polyversum Biogarden

Cena: 125,- Kč
Cena bez DPH: 103,31 Kč
Dostupnost: skladem 690 ks
Počet kusů: koupit

Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o plánované celozávodní dovolené (21.12.2020 – 03.01.2021) a pozastavení expedice naší firmy. Poslední objednávky, které budou vyřízeny ještě před zahájením dovolené, budou ty, které obdržíme k datu 16.12.2020 do 12 hodin. Objednávky doručené do tohoto termínu budou z našeho skladu expedovány dne 17.12.2020. U objednávek, které k nám dorazí později, již nemůžeme garantovat jejich expedici před celozávodní dovolenou. Další objednávky budeme vyřizovat postupně až od 04.01.2021.

Pro všechny, kdo si chtějí vypěstovat zeleninu bez chemie.

 
Polyversum Biogarden s mokroorganizmem Pythium oligandrum.
 

Mechanismus účinku: Základním mechanismem účinku aktivní složky Polyversum-Biogarden tj. houbového mikroorganismu Pythium oligandrum je mykoparazitismus. Pythium oligandrum napadá fytopatogenní houby, enzymaticky rozkládá jejich mycelia a některé rozmnožovací orgány (sklerocia) a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Kromě tohoto hlavního účinku produkuje Pythium oligandrum v symbióze s kořenovým systémem ošetřovaných rostlin nízkomolekulární bílkovinu oligandrin, která prochází přes kořenový systém do rostliny.

Tato přírodní látka vyvolává v rostlinách přirozenou odolnost proti houbovým chorobám nadzemních částí. Tato rezistence se projevuje aktivně – zejména inhibicí klíčení spor patogenu a potlačováním růstu jeho mycelia, a také zhuštěním buněčných stěn ošetřované rostliny. Pythium oligandrum svou přítomností v kořenovém systému ošetřované rostliny ovlivňuje tvorbu rostlinných hormonů a stimuluje tak rostlinu k lepšímu růstu. To rostlinám umožňuje nejen překonávat nepříznivé podmínky prostředí, ale i významně přispívá ke zvýšení výnosu. Vzhledem k biologickému principu účinku nelze přípravek předávkovat.

 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů a povrchové vody.

 

Přípravek nemusí být označen žádnými symboly bezpečnostních rizik. Mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené plodiny není nutné dodržovat žádnou ochrannou lhůtu.

 

Dodatková informace firmy Biopreparáty: Aplikační suspenzi z přípravku nepřipravujte v nádobách používaných pro jiné fungicidy. Míchání s jinými fungicidy se zásadně nedoporučuje. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Návod k použití:

Jednorázové balení o obsahu 5 g  

1)Plodina, oblast použití

2)Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka

1)k plodině

2) k ŠO

3) k OL

4) Pozn.k dávkování

5) Umístění

6) Určení skliezně

Pšenice

fuzariózy klasů

5 g

15-20 l vody/500 m2

AT

 

 

Ječmen jarní

fuzariózy klasů

5 g

15-20 l vody/500 m2

AT

 

 

AT- ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen

postřik

max. 2x

14 dnů

pšenice

postřik

max. 3x

14 dnů

    

Upřesnění použití:     

Termín aplikace:

Pšenice – fuzariózy klasů

aplikace 2 - 3x: na podzim v BBCH 13-15, na jaře v BBCH 25-37 a na klasy v BBCH 55-65

Ječmen jarní – fuzariózy klasů

aplikace 2x: na jaře v BBCH 25-37 a na klasy v BBCH 55-65

                                                                                                                                                                              

Povolené rozšířené použití                                                                                                                                                    Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Jednorázové balení o obsahu 5 g  

Jednorázové balení o obsahu 5 g  

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka

1)       K plodině

2)       K ŠO

3)       K OL

Poznámka

4)       K dávkování

5)       Umístění

6)       Určení sklizně

hrách

houbové choroby

5 g/5 kg osiva

AT

 

4) Moření suché,

obalování

hrách

antraknóza hrachu

5g

15-20 l vody/500m2

AT

1) BBCH od 65 do 79

4) postřik

lupina, sója

Houbové choroby

5 g/ 5 kg osiva

AT

 

4) Moření suché

Moření mokré

lupina, sója

antraknóza

sklérotiniová hniloba

5g

15-20 l vody/500 m2

AT

 

4) Postřik

Brambor

Kořenomorka bramborová

Plíseň bramborová – primární infekce

5 g/10-20 kg sadby

 

AT

 

4) moření suché

5) v systémech ekologického zemědělství

Brambor

Plíseň bramborová

5 g

7,5-40 l vody/ 250-500 m2

AT

1)       Od BBCH 14

2)       preventivně

4) Postřik

5) V systémech ekologického zemědělství 

Cukrovka

Řepa krmná

Spála řepná

5 g/ 1kg osiva

AT

 

4) Moření suché,

obalování

AT- ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

Moření suché

max. 1x

 

brambor

Nástřik na hlízy, postřik 

max. 8x

7-14 dnů

cukrovka, řepa krmná

Moření suché, obalování

max. 1x

 

hrách

Moření suché nebo obalování

max. 1x

 

hrách

postřik

max. 2x

7-10 dnů

lupina, sója

Moření mokré nebo moření suché

max. 1x

 

lupina, sója

postřik

max. 2x

7-30 dnů 

Výrobce:Biopreparáty spol. s r.o.